17 June 2010

Disaster Supplies: June

Och tid förgår och tid sträcks ut, och tid
är som ett återfall i en lång sjukdom.

/ Rainer Maria Rilke, Rekviem