12 February 2010

Disaster Supplies: February

Var alla avsked i förväg, som vore de redan
bakom dig, liksom den vinter som gått. 
Ty bland vintrar finns en där den ändlösa ledan
givit ditt övervintrade hjärta sitt rikliga mått. /... /

Rainer Maria Rilke, Sonetterna till Orfeus II:XIII


English, German.

10 February 2010